Hyvän arjen talo


Päiväkoti Pääskynpesän tuottama varhaiskasvatuspalvelu on mukana Lahden kaupungin palvelusetelijärjestelmässä. Perhe tekee kanssamme palvelusopimuksen, jonka jälkeen perhe hakee kaupungilta palveluseteliä. Lapsi voi aloittaa Pääskynpesässä heti, kun myönteinen palvelusetelipäätös on annettu. Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti.

Tässä hetkessä


Turvalliset tutut aikuiset tekevät lapsen arjesta ennustettavaa. Pääskynpesän aikuisella on aina aikaa kuunnella, sylitellä ja huomioida lapsen aloitteita. Turvallinen läsnäolo tarkoittaa meillä myös johdonmukaisesti noudatettavia sääntöjä. Näin lapsi saa ympärilleen rutiinit, joiden arvo arjen sujumisessa on suuri.

Sydämellä


Lapsi on ilo ja sen haluamme myös lapselle välittää kaikessa tekemisessämme. Lapsi saa päivittäin kokea hellyyttä, herkkää huolenpitoa ja läheisyyttä. Teemme työtämme sydämellä. Pikku Prinssi -kirjan viisautta lainaten: Ainoastaan sydämellään näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä.

Aikuisena sitoutuen


Lapsen tarpeista huolehtiminen on aina aikuisen vastuulla. Pääskynpesässä jokainen aikuinen valitsee jokaisena päivänä ja jokaisessa tilanteessa lapsen edun mukaisen tavan hoitaa arkisia tilanteita. Lapsella on oikeus tunteisiinsa, joiden sanoittamisessa aikuinen auttaa arjen eri käänteissä.

Läpinäkyvästi


Haluamme toimia niin, että Päivänkoti Pääskynpesää voi tarkastella mistä tahansa vinkkelistä lähietäisyydeltä ja kriittisten lasien lävitse. Toteutamme säännöllisesti laadun arviointeja niin henkilöstölle, lapsille kuin huoltajille. Keneltä tahansa henkilökuntamme jäseneltä voi milloin tahansa tulla kysymään toimintamme linjauksista, jos jokin asia mietityttää.

Iloa ja Aitoa elämää


Pääskynpesässä lapsi saa elää hyväksyttynä huoletonta lapsuutta. Toiminta on ikätasoon nähden mielekästä, sopivan haastavaa ja kiinnostavaa – täynnä oivaltamisen ja osaamisen riemua. Joka päivä opitaan uutta ja koetaan elämyksiä: joskus pienempiä, joskus isompia.

Turvaa ja läsnäoloa


Turvalliset tutut aikuiset tekevät lapsen arjesta ennustettavaa. Pääskynpesän aikuisella on aina aikaa kuunnella, sylitellä ja huomioida lapsen aloitteita. Turvallinen läsnäolo tarkoittaa meillä myös johdonmukaisesti noudatettavia sääntöjä. Näin lapsi saa ympärilleen rutiinit, joiden arvo arjen sujumisessa on suuri.