Päiväkoti Pääskynpesä matkalla kohti Salpausselkä Geopark -statusta

Olette varmaan lukeneet tai kuulleet UNESCO Global Geopark -ohjelmasta. Kyseessä on kansainvälinen geotieteen ja geopuistojen ohjelma, joka on perustettu vuoden 2015 lopulla. Heinäkuussa 2020 geopark-alueita oli yhteensä 161 ja niitä oli 44 valtiossa. Kyseinen ohjelma on sitoutunut edistämään kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja sen lähtökohtana on holistinen näkemys paikallisen kulttuurisen ja maantieteellisen perinteen vaalimisesta, suojelusta ja kunnioittamisesta. Tavoitteena on auttaa paikallisia ihmisiä ja yhteisöjä kokemaan yhteenkuuluvuutta ympäristönsä kanssa ja ylpeyttä omasta asuinseudustaan. Geoparkeissa opetetaan yhteisöjä kaikissa ikäluokissa elämään harmoniassa luonnon kanssa ja pyritään lisäämään tietoisuutta kestävästä elämäntavasta ja kestävästä kehityksestä.

Salpausselkä Geopark -päiväkotiohjelma pohjautuu tähän. Kaikki Geoparkit ovat geologisia todisteita menneistä ilmastonmuutoksista ja toimivat opetusympäristöinä. Ne tarjotavat tietoa tällä hetkellä meneillään olevasta ilmastonmuutoksesta. Salpausselkien reunamuodostumat ovat Suomen tunnetuin viimeisimmän jääkauden jälkeensä jättämä geologinen kokonaisuus. Geoparkien toimintaan kuuluu tärkeänä oman lähiympäristön tuntemuksen ja paikallisidentiteetin vahvistaminen.

Salpausselkä Geopark -päiväkotiohjelma rakentuu seitsemän kriteerin ympärille. Näitä tavoitteita mitataan ja kartoitetaan toiminnan alussa ja hakuprosessin aikana. Kun kriteeristö täyttyy, on toimintayksikkö ansainnut virallisen statuksen ja toiminta jatkuu kriteeristön mukaisena. Näihin kriteereihin kuuluvat mm. henkilöstön koulutus, Salpausselkä Geopark -teeman näkyminen yksikön varhaiskasvatussuunnitelmassa, lähiluonnossa retkeily vähintään kerran viikossa, lähiluontokartoitus ja sen näkyminen kartassa päiväkodilla.  Tavoitteena päiväkotiohjelmassa on muovata yksiköstä kestävää arkea toteuttava yksikkö, jossa lapsista kasvaa hyvinvoivia kestävän elämäntavan osaajia.

Pääskynpesän sijainti Salpausselän kupeessa ja jo ennalta Pääskynpesässä vallinnut aktiivinen tekemisen kulttuuri ovat hyvä pohja Geopark-statuksen hakemiseen. Lähiluonnossa sijaitsee upeita luonnonkohteita, jotka kertovat jääkauden ajasta ja sen jäljet näkyvät yhä. Näitä kohteita lapset voivat katsella päiväkodilla varta vasten tehdystä Mammutin kartasta, jossa ne näkyvät lapsille mielekkäällä tavalla.

Syksyn aikana teemana on ollut vesi ja sen välttämättömyys elämän kannalta. Viime viikolla meillä olikin upea näyttely, josta vanhemmatkin saattoivat katsella lasten upeita töitä ja nähdä kuvia retkistä. Ja retkiä onkin tehty! Etenkin Ketunpesä on retkeilyn kovaa sarjaa, siellä on käyty niin Enonsaaressa kuin Pikku-Vesijärvellä onkimassa. Eväitä on syöty luonnossa. Muut ryhmätkin ovat retkeilleet ahkerasti ja tutkineet ympäristöä. Itse työskentelen ryhmässä, jossa lapset ovat kaksi-kolmevuotiaita ja mekin olemme tehneet upeita ja elämyksellisiä retkiä. Kävelyretket veden ääreen Mytäjärvelle ja Pikku-Vesijärvelle näin pienten kanssa ovat olleet menestys. Myös metsäleikit sujuvat Geopark-ympäristössä.  Vettä ja sen tarpeellisuutta on pohdittu monelta eri kannalta. Myös vedessä eläviin eläimiin on tutustuttu. Veden tutkimista on jatkettu sisäpuuhissa leikkien ja toiminnan merkeissä.

Itselleni on ollut mahtavaa päästä mukaan näin aktiivisesti toimivaan porukkaan. Toisinaan tuntuu, että Pääskynpesässä ei tunneta sanaa ”mahdoton”, sillä täällä lähes kaikenlainen tekeminen onnistuu, eivätkä työntekijät karttele suuriakaan projekteja. Koko työyhteisö työskentelee Geopark-statuksen eteen innostuneesti ja tämä välittyy myös lapsille. Uskon, että tällä hetkellä Pääskynpesässä kasvaa luontoa ymmärtäviä, lähiympäristöään arvostavia ja ulkoilusta nauttivia ihmisentaimia. Yhdessä voimme mennä kohti ääretöntä ja sen yli, kuten Buzz Lightyear osuvasti toteaa elokuvassa Toy Story.

Kaisa